KAP – Katalogi Administracji Publicznej

Projekt KAP – Katalogi Administracji Publicznej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w II oś priorytetowej "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji publicznej". Katalogi Administracji Publicznej to system teleinformatyczny, którego modułem jest Katalog Podmiotów Publicznych, gromadzi dane o podmiotach świadczących usługi publiczne w Polsce.

Za pomocą API (ang. Application programming interface) zostały pozyskane dane z Katalogu Podmiotów Publicznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest automatyczne wyszukiwanie, aktualnych danych o podmiotach świadczących usługi publiczne.


Wyszukiwarka danych podmiotów świadczących usługi publiczne


Nazwa Adres Kontakt Identyfikatory

Strona zgodna z wymaganiami WCAG 2.1 (Dz. U. 2019 poz. 848).